Rehabilitering

Har du behov for rehabilitering?

Rehabilitering av et eldre bygg krever ofte fagkompetanse. Vi kan hjelpe deg med nytenkning, rehabilitering og setter boligen i forskriftsmessig stand. slik at boligen passer til dagens krav til funksjonalitet og kvalitet.